Regisseur op de set van arbeidsmarkt en onderwijs

STEM-trajecten tso/bso in samenwerking met bedrijven

 

225.000 EURO VOOR TECHNIEK EN WETENSCHAPPEN

Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 11 augustus 2017

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits investeert volgend schooljaar 225.000 euro om techniek en wetenschappen duurzaam te verankeren in het basis- en secundair onderwijs. Met een subsidie van 100.000 euro voor de lerende netwerken basisonderwijs wordt ingezet op de ontwikkeling van een globale schoolvisie over STEM. 125.000  euro wordt geïnvesteerd in het stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en het beroeps- en technisch secundair onderwijs.

STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics) is niet meer weg te denken uit het Vlaams onderwijs. De samenleving en de arbeidsmarkt hebben nood aan jongeren met een technische en/of wetenschappelijke opleiding. Zowel in het basisonderwijs als in de arbeidsmarktgerichte opleidingen zijn extra impulsen wenselijk om leraren en scholen te versterken in de toepassing van de STEM-didactiek.

STEM-TRAJECTEN TSO/BSO IN SAMENWERKING MET BEDRIJVEN

Ook het tso en bso zetten in op de diepere STEM-schoolwerking. De STEM-monitor en signalen uit het werkveld geven aan dat een extra inspanning en ondersteuning nodig is om ook de arbeidsmarktgerichte STEM-opleidingen te laten ‘profiteren’ van het nieuwe elan inzake studiekeuze voor STEM.  Opmerkelijk is dat in tso/bso de instroom van leerlingen in STEM-richtingen in vergelijking met aso te weinig aantrekt en dat het toepassen van de nieuwe STEM-didactiek daar een andere invulling vraagt. 

De regionale technologische centra (RTC) hebben het afgelopen schooljaar gezamenlijk en in samenwerking met bedrijven een ondersteuningstraject opgezet voor leraren. Centraal stond een integrale aanpak van de STEM-vakgebieden en de grote maatschappelijke transities (en hoe bedrijven daarmee omgaan). 22 bedrijven en meer dan 150 leerkrachten en directieleden uit 98 scholen werden betrokken. Voor 7 van de 10 deelnemers gaf het traject concreet aanleiding tot een samenwerking met één van de bedrijven en 80% van de deelnemers had interesse om met de behandelde opdrachten aan de slag te gaan. In de toekomst wil men voor de uitvoering van concrete projecten meer begeleiding voorzien. Het engagement van de bedrijven zal sterker ondersteund en omkaderd worden door ze beter te betrekken bij het onderwijs. 
Vanuit de realiteit van de leerkrachten zullen ondernemers nu kijken hoe hun STEM-aanbod het best kan worden waargemaakt in de klaspraktijk. Kennismaken met bedrijfsprojecten is noodzakelijk om mee te zijn met de nieuwste ontwikkelingen binnen de professionele STEM, maar ze waarmaken binnen leertrajecten is de échte uitdaging. Leerkrachten, de tso en bso-scholen en de bedrijven kijken samen hoe de twee werelden zo effectief mogelijk elkaar van dienst kunnen zijn.

In het schooljaar 2017-2018 wordt via de RTC’s een traject aangeboden. 

Met als klemtonen:

  • Opstarten van minstens 4 samenwerkingsprojecten tussen scholen en bedrijven per provincie (totaal 20)
  • Opvolging van leerkrachten die met een opdracht/project aan de slag zijn in samenwerking met pedagogische begeleidingsdiensten en sectororganisaties
  • Ervaringsuitwisseling in netwerk
  • Studiedag om goede praktijken te tonen en te verspreiden

Voor dit project wordt een subsidie van 25.000 euro per provincie voorzien, in totaal dus 125.000 euro. 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Dankzij technologische en wetenschappelijke vernieuwingen kunnen we onze wereld en samenleving duurzaam beter maken. Daarvoor hebben we heel wat getalenteerde jonge mensen nodig die de passie en de motivatie voor techniek en wetenschap delen. Daarom is het belangrijk dat ook in het tso en bso meer leerlingen de weg vinden naar STEM. En dat in het basisonderwijs de STEM-didactiek gevat wordt in de brede schoolvisie. Door STEM doorheen de visie van een school te verweven en structureel te verankeren, vinden meer jongeren de weg naar techniek en wetenschap.”


 

 

 

RTC West-Vlaanderen | Streekhuis Z-M-WVl | Engelse Wandeling 2F4L (ingang F3) | 8500 Kortrijk
Tel. 056/23 37 34 | Fax 056/24 99 90 | info@rtcwestvlaanderen.be