Regisseur op de set van arbeidsmarkt en onderwijs

VDAB 10 Dagen - Afspraken

Afspraken en voorwaarden

Lees het afsprakenkader en de algemene gebruiksvoorwaarden voor de '10 dagen'

Recente wijzigingen (schooljaar 2017-2018):

  • Artikel 8.5: extra voorwaarden voor de leerateliers goederenbehandeling (heftruck) 

Het afsprakenkader en de algemene gebruiksvoorwaarden worden enkel nog elektronisch verwerkt.
Scholen kunnen de voorwaarden via deze link op de website van VDAB aanvaarden. 

 

Andere aandachtspunten

  • Leerkracht en leerling voorzien eigen Persoonlijke Beschermingmiddelen (PBM's).
     
  • Gegevens van leerlingen:
  1. de school zorgt ervoor dat de leerlingen een beperkt VDAB-dossier aangemaakt hebben. Doe dit aan de hand van de handleiding.
  2. de school stuurt 10 dagen voor de opleiding de exacte namenlijst van de leerlingen door.
     


Ondersteuning van de leerkracht

Schaduwdagen

Als de leerkracht zich onvoldoende zeker voelt of hij/zij over voldoende vakbekwaamheid beschikt om de lessen te geven op de infrastructuur van VDAB, kan de leerkracht gratis een dag 'schaduwlopen': de leerkracht sluit gratis aan bij een opleiding die gegeven wordt voor werkzoekenden. Leerkrachten die willen schaduwlopen, vermelden dat expliciet wanneer de VDAB-consulenten contact met hen opnemen over hun inschrijving.
 

Train the Trainer 

Op vraag van de school kan VDAB een Train the Trainer organiseren voor leerkrachten die zich na de schaduwdagen nog steeds onvoldoende bekwaam voelen om de lessen zelf te geven op de infrastructuur van VDAB. Deze opleiding is betalend. Een offerte kan bekomen worden bij het betrokken competentiecentrum. Leerkrachten die gebruik willen maken van de Train the Trainer, vermelden dat expliciet wanneer de VDAB-consulenten contact met hen opnemen over hun inschrijving.
 

Permanente ondersteuning door een instructeur

VDAB geeft de scholen eveneens de mogelijkheid een instructeur in te huren aan kostprijs (zonder infrastructuurkosten) indien een leraar zich (nog) niet competent voelt. 
 
De permanente ondersteuning van de leraar tijdens de lessen door een instructeur is een nieuw aanbod (sinds schooljaar 2016-2017) waardoor de leraar zich, ondersteund door een instructeur, verder kan ontwikkelen in het werken met de VDAB-infrastructuur. De leraar blijft de begeleider, moet aanwezig zijn en participeren aan de opleiding. Leerkrachten die van dit aanbod gebruik willen maken, vermelden dat expliciet wanneer de VDAB-consulenten contact met hen opnemen over hun inschrijving. 
 

Tarief: 

€200/halve dag (dit is inclusief 10% commerciële korting). 
 

 

 

RTC West-Vlaanderen | Streekhuis Z-M-WVl | Engelse Wandeling 2F4L (ingang F3) | 8500 Kortrijk
Tel. 056/23 37 34 | Fax 056/24 99 90 | info@rtcwestvlaanderen.be