Uw bedrijf en RTC: 1 + 1 = 3

Het RTC maakt mogelijk

Technisch onderlegde schoolverlaters die klaar zijn voor de werkvloer: dat is wat uw bedrijf nodig heeft én sterker maakt. Om die profielen te realiseren, is samen- en wisselwerking met technisch onderwijs een must. Het Regionaal Technologisch Centrum (RTC) wil daar zijn schouders onder zetten, door concrete samenwerkingsverbanden tussen uw bedrijf, scholen en stakeholders uit de regio mogelijk te maken, te ondersteunen en/of te vergemakkelijken. 

 

Tools ter beschikking

Als volstrekt neutrale partij steunen wij u maximaal in dit traject, hetzij via een korte (vb. doorverwijzen), middellange (potentiële partners zoeken en overtuigen) of lange looptijd (community trekken & opvolgen). 

Ook ontwikkelen wij instrumenten die de samenwerking tussen bedrijven en scholen maximaal ondersteunen. Zoals leidraden, draaiboek of evaluatietools. 

  

Concrete mogelijkheden

Mogelijke initiatieven die uit dergelijke samenwerkingsverbanden kunnen komen:

 • Een technische school gaat met een (probleem)stelling uit uw bedrijf aan de slag 
 • Een technische school integreert uw bedrijfsrealiteit of -praktijk in een project
 • U geeft als bedrijfsleider een praktijkles in een klas
 • U biedt leerkrachten bedrijfsstages aan
 • U stelt uw infrastructuur en technologie ter beschikking in het kader van een samenwerking met een lokale school

 •  

Voordelen

Voor u als bedrijf zijn de voordelen uiteraard navenant: 

 • meer arbeidsmarktgerichte technische en technologische competenties bij schoolverlaters, en dus een bredere rekruteringsbasis
 • tijd- en energiewinst bij effectieve aanwerving
 • sterke netwerken met technische scholen in de regio (via infomomenten, bedrijfsstages … )
 • betere afstemming van onderwijs en opleiding op de noden van de arbeidsmarkt
 • uitdagender profilering van uw bedrijf en de industriële sector in het algemeen
 • beter functioneren van uw organisatie dankzij ondersteunende studies/praktijkopdrachten vanuit het onderwijs
 • stimulering van uw maatschappelijk engagement (corporate social responsibility)
   

Contact

Wilt u meer weten over deze win-winsamenwerking? Bent u van plan om concrete acties op te zetten met scholen of stakeholders in de regio? Neem dan gerust contact op via 056 34 37 34 of info@rtcwestvlaanderen.be 
 
 

 

Focusgroep gezocht!

> september 2021

 

RTC West-Vlaanderen | info@rtcwestvlaanderen.be | OND.: BE0891.813.446