Laskwaliteitssystemen Audit

Opleiding meerdere data Georganiseerd door: RTC

Doelgroep

Doelgroep Leerling
Onderwijsniveau Secundair onderwijs – 3de graad
Secundair onderwijs - 3de graad TSO
Secundair onderwijs - 3de graad BSO
Vakgebied Mechanica
Onderwijstype Voltijds onderwijs
Deeltijds onderwijs
Buitengewoon onderwijs
Leertijd

 OPLEIDING GAAT FYSIEK DOOR

 

Uitgangspunt

Aangezien meer en meer lasbedrijven te maken krijgen met normering en kwaliteitssystemen is het de bedoeling dat de leerlingen reeds op school vertrouwd raken met deze systemen.

FPC kwaliteitssystemen EN 1090-2 EXC1

 • FPC 'factory production control' = intern technisch kwaliteitssysteem
 • kwaliteitssysteem = aantonen technische conformiteit aan normen
 • EN 1090-2 = technische uitvoeringsnorm voor staalconstructies
 • EXC1 = laagste uitvoeringsklasse voor kleinere constructiewerken

Een geïntegreerd project met zowel een rol voor de LK als voor de LL:

 • LK: contractbeoordeling (checklist technische eisen), uitvoeringsspecificatie (vertalen van de eisen naar uitvoering), lascoördinator (opleiding RWC-B), eindcontrole van het uitgevoerd project.
 • LL: planlezen / tekeninglezen (EN 1090-2 project, welke eisen), lasrecept (LMB) begrijpen en respecteren, dimensionele controle werkstukken, visuele controle lasnaden

Stappenplan: audit op school

!Opgelet! Deze audit kan enkel aangevraagd worden door de leerkrachten die in de voorbijgaande jaren de TTT volgden.

1. Implementatie van FPC door school

Nadat de lasleerkracht de TTT heeft gevolgd is de nodige know-how bij die leerkracht aanwezig om als FPC-coördinator te fungeren en een kwaliteitssysteem op school samen met de leerlingen te implementeren.

2. Fase 2 ism BIL: pre-audit (optioneel)

Kun je wat extra hulp gebruiken? Feedback nodig? Een optionele fase waarbij BIL op school langskomt (3u) en een GAP-analyse wordt gemaakt:

 • waar staat de school in relatie tot het gewenste resultaat?
 • wat zijn de sterke en zwakkere elementen in het huidige kwaliteitssysteem?

Op deze manier komt de school te weten aan welke punten extra aandacht te besteden als voorbereiding op de effectieve audit in fase 3.
BIL zal tijdens fase 2 ook aangeven hoe men best die zwakkere elementen aanpakt.

3. Fase 3 ism BIL: audit

In de eindfase komt het BIL naar de school voor een technische audit (= controle en evaluatie, 3u), om te kijken hoe het geimplementeerd is en indien de leerlingen conform het systeem kunnen werken.

Doelstelling technische audit: Lees dit document

 • nagaan of de leerling het systeem voldoende begrijpt en de noodzaak ervan inziet
 • de leerling vertrouwd maken dat een auditeur of een eindklant zijn laswerk controleert
 • evaluatie van de implementatie op basis van de gekregen documenten door de leerkrachten

Tussentijds kunnen de leerkrachten die de TTT hebben gevolgd het BIL contacteren met vragen.

 

!! Coronavirus - Extra maatregelen

Organisatoren

RTC

Praktisch

Locatie: op school
Duur: 0,5 dag
Kostprijs: Gratis

Meer info

 • Inschrijven: na aanvraag bij RTC kan in samenspraak met BIL een datum ingepland worden
 • Kostprijs: zowel fase 2 (optioneel) als fase 3 is gratis
 • Extra: uit de technische audit komt een kort geschreven verslag voort met groeipunten waar de school verder kan in evolueren

Contactpersoon

RTC West-Vlaanderen - Karen Blancke
Tel. 056/23.37.37
Gsm 0474 25 44 49
karen@rtcwestvlaanderen.be


Toon data