STEM-oproep projecten

Projectoproep Georganiseerd door: RTC

Doelgroep

Onderwijsniveau Secundair onderwijs - 3de graad TSO
Secundair onderwijs - 3de graad BSO
Vakgebied Auto
Bouw
Elektriciteit
Hout
Koeling en warmte
Mechanica
Schilderwerk en decoratie
Onderwijstype Voltijds onderwijs

Onze samenleving evolueert snel en staat voortdurend voor grote uitdagingen rond duurzaamheid, energie, mobiliteit, industrie, gezondheid …Het is belangrijk dat onderwijs jongeren opleidt met aandacht voor deze uitdagingen, enerzijds door (STEM)kennis te laten verwerven en anderzijds door jongeren te stimuleren in probleemoplossend denken, creatief denken, ... Daarom lanceert RTC West -Vlaanderen een nieuwe RTC STEM-projectoproep.

Welk probleem/onderzoek/uitdaging gaan jullie samen met de leerlingen 3°gr TSO-BSO-BUSO aanpakken?

Ook in schooljaar 2020-2021 kunnen scholen 3°graad secundair TSO/BSO STEM-projecten indienen bij RTC.

Deze projecten worden dan volgend schooljaar uitgevoerd.

Naast de financiële steun tot 1000 euro kunnen de scholen ook rekenen op begeleiding bij het schrijven en/of uitvoeren van hun project

Projecten uit het studiegebied elektriciteit kunnen op 200 euro extra rekenen per project dankzij de steun van Volta!

Projecten uit het studiegebied mechanica kunnen op 200 euro extra rekenen per project dankzij de steun van TOFAM!

Projecten uit het studiegebied hout kunnen op 200 euro extra rekenen per project dankzij de steun van WOODWIZE

Projecten uit het studiegebied bouw kunnen op 200 euro extra rekenen per project dankzij de steun van Constructiv

Projecten uit het studiegebied mechanica/kunststoffen kunnen op 200 euro extra rekenen per project danzij de steun van Plastiq

 

inschrijvingsformulier vind je hier.

Projecten indienen tegen 30 september 2020. 

 

Partners

 

HO GENT

Volta

TOFAM

WOODWIZE

Constructiv

Organisatoren

RTC

Praktisch

 Projectaanvraag invullen en indienen bij RTC voor 30 september 2020..

Contactpersoon

RTC West-Vlaanderen - Els Callemein
Tel. 056 23 37 35
els@rtcwestvlaanderen.be