Masterclass Verlichting - Acasus

Opleiding 26-11-2020

Doelgroep

Doelgroep Leerkracht
Onderwijsniveau Secundair onderwijs - 3de graad TSO
Secundair onderwijs - 3de graad BSO
Vakgebied Elektriciteit
Onderwijstype Voltijds onderwijs
Deeltijds onderwijs
Buitengewoon onderwijs

» OPLEIDING GEANNULEERD 

Omschrijving

Ledverlichting is meer dan energiebesparing alleen. Dit wordt duidelijker in de Masterclass verlichting. Naast energieverbruik moet er ook voldoende aandacht besteed worden aan visueel comfort. Aspecten zoals verblinding, stroboscopische effecten, kleurweergave moeten bij ieder onderwerp belicht worden. Licht heeft daarnaast ook een grote invloed op de mens (human centric lighting) zoals op concentratie en slaapkwaliteit.

  • Verlichting is meer dan lux. Naast deze parameter zijn er nog andere belangrijke factoren die bepalen of een lichtontwerp al dan niet goed zal ervaren worden: verblinding, goede lichtverdeling, flicker en stroboscopische effecten, kleurweergave, schaduwvorming,...
  • Goed begrip van de (meest van toepassing zijnde) norm EN12464-1 I Verlichting voor binnenwerkplekken en de belangrijke wijzigingen van deze normen die voorzien zijn voor 2020.
  • Focus op energiebesparing is nodig maar met aandacht voor visueel comfort en invloed van licht op mens.
  • Regelsystemen: voor- en nadelen alsook belang van inregeling en commissioning (opvolging na installatie).
  • Factoren die visueel comfort bepalen.
  • Human Centric Lighting: basisprincipes welke impact licht kan hebben op de mens. Nieuwe wetenschappelijke inzichten worden bevattellijk aangebracht.

Programma

17.15 ontvangst
17.30 start masterclass
19.00 pauze met broodjes
21.00 einde masterclass

 

Bio- lesgever

VZW Groen Licht Vlaanderen. Ofwel Catherine Lootens, Wouter Ryckaert, Peter Bracke of Jo Vinckier. Allen hebben meer dan 10 jaar relevante ervaring in verlichting en zijn nauw betrokken bij de werking van vzw Groen Licht Vlaanderen.

 

Vzw Groen Licht Vlaanderen heeft tot doel om samenwerkingsverbanden, bij voorkeur tussen de bedrijfswereld en kennisinstellingen, tot stand te brengen in de sector van de verlichting. De vereniging wenst de kennis inzake verlichting bij bedrijven te verhogen en (toegepast) onderzoek te stimuleren. De vereniging heeft tevens tot doel om, als verlichtingscluster, het centrale aanspreekpunt te zijn voor de verlichtingssector ten aanzien van andere organisaties, de Vlaamse overheid en de Europese overheidsinstellingen.

De vzw is gegroeid vanuit het Laboratorium voor Lichttechnologie van KU Leuven. De voorgestelde lesgevers hebben reeds jarenlange ervaring met permanente vormingsactiviteiten en dit voor heel diverse doelgroepen. Zo is de groep betrokken bij opleidingen: preventieadviseur, energiecoördinator, specialisatiecursus verlichting, lichtberekeningspakket DIALux evo, … Daarnaast worden medewerkers veel gevraagd om eenmalig een infosessie te verzorgen.

 

Partners


Pannestraat 142, 8630 Veurne
info@acasus.be - www.acasus.be

Praktisch

Maximaal aantal deelnemers: 4
Kostprijs: Gratis

Contactpersoon

RTC West-Vlaanderen - Sammy Decoene
Tel. 056 23 37 36
Gsm 0493 54 45 92
sammy@rtcwestvlaanderen.be


Toon data