B) Viscositeit en laagdiktemeting

Opleiding, Train de trainer, Masterclass, Uitlenen materiaal Georganiseerd door: RTC, Hogent

Doelgroep

Onderwijsniveau 3e graad
Vakgebied Auto
Bouw
Hout

Laagdiktemeter - NauMetrics

Inhoud

Laagdiktes komen in verschillende situaties en materialen voor. Daarom voorzien we laagdiktemeters voor metalen ondergrond zowel Ferro (staal) en Non Ferro (niet magnetisch metaal) alsook ultrasone laagdiktemeters waarbij op niet destructieve wijze één of meerdere lagen kunnen worden opgemeten. Voor absolute metingen voorzien we een toestel om een licht destructieve meting uit te voeren.

Gerelateerde beroepskwalificaties

 • Schilder- decorateur (3)
 • Industrieel schilder - bouw (3)
 • Spuiter carrosserie
 • Voorbewerker carrosserie

Te verwerven competenties

 • Laagdiktemeting nat
 • Laagdiktemeting droog
 • Een meting uitvoeren a.d.h.v. een destructieve determinatie gebruik makend van de wedge cut methode in combinatie met een microscopische beoordeling.

Wie kan ontlenen?

Onderstaand materiaal is beschikbaar voor 2e & 3e graad secundair technisch en beroepsonderwijs binnen de provincie West-Vlaanderen.

Wat kan je ontlenen?

 • Laagdiktemeter natte methode

 • Laagdiktemeter droge methode I op niet destructieve wijze I voor zowel ferro als non ferro materialen.

 • Laagdiktemeter droge methode I op destructieve wijze I voor zowel ferro als non ferro materialen.
  • Byko-cut thickness, Metric

   343x_byko-cut09_02.jpg

Hoe werkt het?

 • 1 huurperiode = 14 kalenderdagen, meerdere huurperiodes zijn mogelijk.
 • De materialen worden per koerierdienst op school geleverd.
 • Bij schade, ontbrekend materiaal, verlies of diefstal, wordt een vergoeding aangerekend aan de ontlener ter waarde van de herstelling en vervanging van het onderdeel.
 • Annulatie of wijziging? verwittig op tijd!

Reserveren:

https://forms.gle/pYapnVC2an38kw6V7 

Partners

 BYK

Organisatoren

RTC

Hogent

Praktisch

Kostprijs: Gratis

Contactpersoon

RTC West-Vlaanderen - Sammy Decoene
Tel. 056 23 37 36
Gsm 0493 54 45 92
sammy@rtcwestvlaanderen.be