Maak de klik voor meer jongeren in het technisch onderwijs!

De nood aan technische profielen op onze arbeidsmarkt is torenhoog. Toch kiezen te weinig jongeren voor technisch onderwijs. De campagne Maak de klik wil die trend keren en de kijk op technisch onderwijs veranderen.

 

Maak de klik 

 

Nijpend tekort aan technisch geschoolden

 

Bedrijven smachten naar meer technische profielen. Te weinig jongeren volgen technisch onderwijs om aan die vraag te voldoen. Het probleem wordt steeds nijpender. Dat te weinig jongeren kiezen voor een technische opleiding, heeft meerdere oorzaken. Uit een studie van Arteveldehogeschool blijkt dat veel ouders denken dat hun kind na technisch onderwijs niet kan voortstuderen. Ook denken vele jongeren dat een technische opleiding enkel iets voor jongens is. Of dat het een dure richting is. Die misvattingen komen het imago van technisch onderwijs niet ten goede. Bovendien hebben te weinig mensen een juist zicht op  wat de mogelijkheden zijn tijdens of na een technische opleiding en wat een technische job inhoudt.

 

Kiezen vanuit talent

 

De keuze voor een opleiding wordt vandaag nog dikwijls bepaald door rapporten en punten, eerder dan te kiezen vanuit talent. Het puntenrapport duwt de jongeren al in een bepaald hokje. De campagne “Maak de klik” wil dat systeem doorbreken en het zogenaamde “watervalsysteem” tegenhouden zodat technisch onderwijs wél een eerste keuze wordt.

 

Maak de klik

 

Het doel van deze campagne is dat zowel jongeren, hun ouders als leerkrachten een klik maken. Jongeren maken de klik met een bepaalde opleiding. Ouders maken de klik om te focussen op het talent van hun kind in de plaats van behaalde punten. Leerkrachten maken de klik om jongeren goed te informeren over en te enthousiasmeren voor technisch onderwijs.

 

Op maat van jongeren

 

Aan de hand van korte video’s, memes en een speelse kliktest stimuleert deze creatieve campagne jongeren vanaf 11 jaar om te kiezen voor iets dat ze graag doen. De website maakdeklik.com bundelt alle informatie en toont aan ouders dat een technische opleiding toekomstperspectief biedt, dat er een enorme waaier aan mogelijkheden is en dat jongeren gemotiveerder naar school gaan als het klikt met een opleiding.  

 

 

 

 

 

Verander samen met ons de kijk op technisch onderwijs!

Want het imago van technisch onderwijs bijsturen en meer jongeren de troeven van technisch onderwijs tonen, is een maatschappelijke uitdaging en een werk van lange adem.

 

Hoe kan u helpen om de campagne bekend te maken? 

  • Stel onze handtekeningbanner in als e-mailhandtekening in april-mei-juni. Dat is de periode waarin jongeren een keuze maken voor hun studies het jaar erop. Vergeet niet de URL www.maakdeklik.com te linken achter de handtekening.
  • Zet de campagne in uw nieuwsbrief. We voegen standaardteksten en afbeeldingen toe aan deze e-mail om het u eenvoudig te maken.
  • Link naar de campagnewebsite vanop uw website. Gebruik daarvoor ook gerust de beelden en teksten die u hieronder kan downloaden.

 

Uw hulp geeft deze campagne meer zichtbaarheid!

Download hier alle visuals

Download hier het Klikpakket voor scholen

 

Een inititatief van

 

‘Maak de klik’ is een initiatief van RTC West-VlaanderenProvincie West-VlaanderenTUA WestVDAB en het Interreg Vlaanderen-Nederland project Lerende Euregio Scheldemond. De campagne richt zich op Vlaamse en Nederlandse jongeren.

 

RTC West-Vlaanderen | info@rtcwestvlaanderen.be | OND.: BE0891.813.446