Duaal leren

https://www.duaalleren.vlaanderen/ 

Leren en werken – leren op school én leren in het bedrijf, op de werkplek gedurende het hele schooljaar – algemene én beroepscompetenties aanleren in een reële arbeidssituatie.

Bekijk hier het fimpje van Focus-WTV over Duaal leren van 2/09/2019.

Bekijk hier het Jaarrapport Vlaams Partnerschap Duaal Leren 2019-2020

 

Waarom duaal leren? 

 • Als jongere kan je in een echte werksituatie kennis opdoen – je telt echt mee – je werkt met de machines en toestellen van op een echte werkvloer – je leert de skills aan die je in het echte beroepsleven zal nodig hebben. Je kan hier een echt diploma mee behalen. Maar je kan daarna ook verder studeren.
  • Klik hier voor info voor leerlingen en ouders.
 • Als werkgever vorm je mee de jongere en dit in de reële arbeidssituatie van jouw werkvloer. Je bouwt een band op met de jongere. En wie weet vinden jullie elkaar in een arbeidsrelatie. 
  • Klik hier voor info voor ondernemingen.
 • Als school bouw je een intensief contact op met het bedrijfsleven en krijg je vanop de eerste rij zicht op de noden van de werkvloer. 
  • Klik hier voor info voor scholen en centra
  • Bekijk de webinar Duaal leren (stap voor stap instructies - beschikbaar tot 15 oktober)

 

Het Provinciaal Overlegforum

Het Provinciaal Overlegforum (POF) Duaal Leren heeft de ervaringen van het voorbije jaar gebundeld in een nieuwe reeks pertinente aanbevelingen die een vlotte uitrol van duaal leren in (West-)Vlaanderen moeten ondersteunen. 

 

De rol van RTC

Al sinds de opstart zetelt RTC in verschillende West-Vlaamse fora Duaal leren en de proefprojecten rond de aanloopfase. Er zijn heel wat partners actief op dit domein, zowel regionaal als Vlaams. De rol van RTC is vooral de vinger aan de pols houden, faciliteren, doorverwijzen en verbinden waar nodig. RTC maakt deel uit van de West-Vlaamse kerngroep DUAAL.

Medio 2020 is er een duidelijk kader voor duaal leren in het secundair onderwijs, en ook op het niveau van volwassenen- en hoger onderwijs worden de contouren stilaan helder. In West-Vlaanderen brengt het Provinciaal Overlegforum (POF) Duaal Leren de hoofdactoren samen om af te stemmen over de grote lijnen van duaal leren in West-Vlaanderen. Het aanbod en de deelname zitten mede dankzij deze krachtenbundeling in stijgende lijn.

Acties RTC 2020-2021

 • Het opzetten van een One-Stop Shop als operationeel instrument en als vertaling van de strategie van het POF. Binnen deze One-Stop Shop bundelen de partners van het POF de krachten om een neutrale, zichtbare front-officedienstverlening uit te bouwen, zowel voor de lerenden als voor de opleidingsinstellingen en bedrijven.
 • Promocampagne initiëren voor Technisch en beroepsonderwijs waar Duaal leren extra in de kijker wordt gezet.

 

Op naar duaal leren 3.0

We blijven verder de vinger aan de pols houden van de praktijk. Het komende schooljaar is het eerste schooljaar waarin duaal leren in het secundair onderwijs ‘stagiair’ af is en formeel deel uitmaakt van het reguliere onderwijs. We volgen die overstap van experiment naar ‘verworven’ van dichtbij op. En we zijn evenzeer benieuwd naar de resultaten van de proeftuinen rond duaal leren in het hoger en het volwassenenonderwijs. Deze brengen allicht nieuwe uitdagingen met zich mee die best gezamenlijk worden aangepakt. 

 

Meer info

 

 

 

Nieuws

 

 

> Terug naar Werkplekleren

 

 

RTC West-Vlaanderen | info@rtcwestvlaanderen.be | OND.: BE0891.813.446