EXTENDED REALITY (XR) IN HET TECHNISCH EN BEROEPSGERICHT SECUNDAIR ONDERWIJS

Met dit project zetten we als RTC’s verder in op innovatie en versterken we de digitale competenties van de leraren en leerlingen in het beroepsgericht en technisch onderwijs. Zo willen we deze scholen, leraren en leerlingen een introductie geven in de mogelijkheden van XR voor hun vakgebieden.

 

  

EXTENDED REALITY – FUTURE OF INTERACTION

De RTC-dienstverlening gekoppeld aan het XR-project bestaat uit vier elementen:

  1. De voorbereiding en uitbating van een XR-uitleendienst vanuit provinciaal gecoördineerde hubs in Vlaanderen.
  2. Samen met de andere projectpartners voorzien we voor de betrokken Vlaamse scholen een initiatie in de mogelijkheden van XR voor hun vakgebied. Na een try-out, informeren en sensibiliseren we de scholen rond het thema XR, de professionaliseringsmogelijkheden en mogelijkheden tot ontlening van materiaal.
  3. Vanuit de RTC-signaalfunctie brengen we nieuwe thema’s aan i.f.v. de ontwikkeling van nieuwe applicaties.
  4. Tenslotte hebben we oog voor de verduurzaming van de realisaties uit het project door de opmaak van een eindrapport en een voorstel naar de toekomst.

 

Acties en fasering

FASE 1: XR-voorbereiding en opstart (01/05/2022-31/12/2022)

  • Aanwerving en opleiding RTC-personeel
  • Aankoop en installatie software en hardware. (beschikbaar januari 2023)
  • Voorbereiding provinciaal gecoördineerde hubs XR-uitleenhubs

 

FASE 2: Uitrol XR over Vlaanderen (01/09/2022-31/08/2024)

  • 01/09/2022-31/12/2022: Try-out via pilootproject gevolgd door algemene uitrol.
  • 01/09/2022-31/08/2023: kick-offs:Communicatie opleidings- en ontleenaanbod XR

 

FASE 3: XR-verduurzaming (01/01/2024-31/08/2024)

  • Disseminatie projectresultaten en voorbereiding voor de verduurzaming van de realisaties uit het project

 

Meer info?

Ann Bulcaenann@rtcwestvlaanderen.be

 

 

 

RTC West-Vlaanderen | info@rtcwestvlaanderen.be | OND.: BE0891.813.446