VDAB 10 Dagen - FAQ Hout Bouw Industrie

Toepassing wetgeving voor elektrische werkzaamheden in de VDAB-leerateliers

Er bestaat een specifieke wetgeving voor elektrische werkzaamheden. Ook in de VDAB-leerateliers is dit van toepassing. Er komt een bewustmakingsactie aan de start van het schooljaar 2017-2018 naar de VDAB-instructeurs en teamleiders toe om de voorziene preventiemaatregelen uit te voeren voor het werken met derden via de wegwijssessie.

Een school wil gebruik maken van infrastructuur, vb. CNC draaien en frezen. De vakleerkracht is onderlegd in draaien en frezen, maar kent die specifieke software niet. Hoe wordt hiermee omgegaan? Betekent dit een (betalende) TTT?

Software kan aangeleerd worden via online tools van de fabrikant, gratis of voor enkele euro's (info is te verkrijgen bij de instructeurs).
Als er - naast de schaduwdagen - door onze instructeur toch opleiding moet worden gegeven, dan is het TTT. 
Er kan ook met een groeipad gewerkt worden over een aantal jaren tot alle machines gekend zijn.

Waar kan ingeschreven worden om met de leerlingen de infrastructuur te gebruiken rond duurzaam bouwen (Woning 2020)?

Duurzaam bouwen zit vervat in ieder beroep (leeratelier/module) en kan bijgevolg nog aangevraagd worden, dit specifiek bij vb buitenschrijnwerk, metselen, dakdekken,.. . Voor deze opleiding is het wel best ook te kijken naar moeilijkheidsgraad/eindtermen van/voor de opleiding (6 en 7de jaar BSO/TSO?). De duurtijd is steeds 1 dag.
Duurzaam bouwen is op het vernieuwde VDAD-aanbod 10 dagen niet meer terug te vinden omdat men vertrek vanuit competenties en niet meer (zoals vorige jaren) vanuit een aanbod.

Is het nog mogelijk airco-certificaten te behalen?

Deelname aan het project Airco met leerlingen kan enkel indien jullie de infrastructuur aanvragen binnen de VDAB 10 dagen > industrie > automechanica. Het principe zoals voorheen wordt verder toegepast: jullie leerkracht geeft de opleiding; wensen jullie je leerlingen het certificaat te laten behalen dan gebeurt dit door een leerkracht die assessor is (!!!) en dan komt er in de namiddag een VDAB instructeur bij om over te gaan tot de examinering.
Voorwaarde: de leerkracht - assessor verbindt zich ertoe ad-hoc aan gemengde groepen assesor te zijn (vb bij mix leerlingen diverse scholen)

Is de RX lasmobiel nog beschikbaar?

7e jaars lassen kunnen gebruik maken van de RX lasinfrastructuur in CC Beveren-Roeselare. Gezien de techniciteit van deze infrastructuur zet VDAB de RX lasinstructeur 3 dagen per groep in.

Waaronder kan ik infrastructuur voor KNX terugvinden?

Industrie > Domoticatechnieken > competenties > KNX. Gezien de techniciteit van deze infrastructuur zet VDAB een instructeur in:

  • 4 dagen voor groepen uit 7e jaars stuur- en beveiligingstechnieken
  • 2 dagen kennismaking voor andere studierichtingen
Onder welke infrastructuur kan ik PLC Siemens terugvinden?

Industrie > Onderhoudselektriciteit > competenties > PLC > CC Brugge

Vroeger kon je bij de VDAB de opleiding uitlijnen van motoren volgen. Kan dat nog steeds? 

De competenties uitlijnen van motoren worden aangeleerd in de opleiding Onderhoudsmechanica, deze infrastructuur is ter beschikking in het competentiecentrum Industrie te Brugge en aan te vragen via de VDAB 10 Dagen-regeling.

 

Terug naar VDAB 10 Dagen - Contactpersonen en FAQ

Terug naar VDAB 10 Dagen

RTC West-Vlaanderen | info@rtcwestvlaanderen.be | OND.: BE0891.813.446