VDAB 10 Dagen - FAQ Algemene vragen

Hoe kan ik inschatten uit welke specifieke apparatuur of software het leeratelier bestaat. Wat stel je voor?

Bezoek aan het betreffende leeratelier en gesprek met instructeur/teamleider.

Wie is er verantwoordelijk als er iets fout loopt, bvb schade aan infrastructuur?

Dit staat helemaal uitgelegd in de gebruiksvoorwaarden die zijn afgestemd tussen VDAB en Departement Onderwijs (preventiediensten en juridische diensten). Veiligheid moet op het werkveld, bij VDAB, op school hoog in het vaandel gedragen worden. Daarom dient juist de wegwijssessie en de werkpostfiche.

Wat als infrastructuur overbevraagd wordt? (20% regel)

Er zal worden samengezeten binnen VDAB, met RTC en eventueel met scholen; om in dialoog te gaan. Dit staat zo vermeld in de gebruiksvoorwaarden.

Is de wegwijssessie verplicht voor leerkrachten die reeds jaren naar VDAB komen? Is dit steeds max. 1 dag?

Ja, dit moet ieder jaar opnieuw omdat er arbeidsmiddelen of werk- en veiligheidsprocedures kunnen gewijzigd zijn. VDAB streeft er naar dit zo kort mogelijk te doen (zeker als de infrastructuur goed gekend is).

Zijn er opleidingen waarvoor leerlingen een VCA-attest nodig hebben voor men de opleiding kan aanvatten? Hoe zit dit voor leerkrachten?

Er is geen VCA attest nodig voor het gebruik van VDAB infrastructuur.

Wat met opleidingen waar certificaten kunnen verkregen worden? Hoe gaat dit zonder instructeur?

VDAB reikt geen certificaten uit omdat VDAB zelf de opleiding niet geeft; de begeleidende leerkracht geeft de lessen op/in de infrastructuur van VDAB. Een uitzondering is airco waarbij er met een assessorsysteem wordt gewerkt (leerkrachten hebben in het verleden een assessoropleiding gevolgd). 
Sinds 2016 - en de nieuwe beheersovereenkomst met de Vlaamse Overheind van datzelfde jaar - komt RTC West-Vlaanderen bovendien ook niet langer tussen in de kosten voor het certificeren van leerlingen. Leerlingen die zich, na hun bezoek aan de VDAB-infrastructuur i.k.v. het 10 dagen-aanbod, wensen te certificeren, dragen hiervoor zelf de kosten. 

Kan volwassenonderwijs gebruik maken van dit aanbod? 

Dit kan, maar zal dan niet via de 10 dagen regeling verlopen. partners.vdab.be 

Klopt het dat er geen aanbod meer is binnen grafische communicatie?

Klopt. Enkel infrastructuur in eigen beheer (dus met eigen VDAB infrastructuur) kunnen opgenomen worden in het VDAB aanbod. 

Waar kan ik de getekende gebruiksovereenkomst van onze school naar toe sturen?

Scholen kunnen het afsprakenkader en de algemene gebruiksovereenkomst elektronisch aanvaarden.

 

Terug naar VDAB 10 Dagen - Contactpersonen en FAQ

Terug naar VDAB 10 Dagen

RTC West-Vlaanderen | info@rtcwestvlaanderen.be | OND.: BE0891.813.446