Provinciaal Steunpunt Duaal Leren West-Vlaanderen

Duaal Leren

Leren en werken – leren op school én leren in de onderneming, op de werkplek gedurende het hele schooljaar – algemene én beroepscompetenties aanleren in een reële arbeidssituatie.  Duaal leren is de meest intensieve vorm van werkplekleren. De competenties worden vooral op de werkplek verworven. De jongere leert een groot deel van de leerstof direct op de werkplek. De mentor in de onderneming coacht de jongere.

 

Waarom duaal leren?

 

Provinciaal Steunpunt Duaal Leren

Krachtlijnen

 • campagneontwikkeling
 • operationeel onderzoek
 • pool van expertise
 • vorming en kennisdeling

 

Strategische doelstellingen

 • instroom verhogen
 • kwalitatieve instroom verhogen
 • aanbod Duaal Leren versterken
 • van Duaal Leren een volwaardige leerweg maken
 • ondersteuning bieden
 • Provinciaal Steunpunt Duaal Leren op de kaart zetten

 

De strategische doelstellingen worden vertaald in operationele, die op hun beurt in acties gegoten worden met een tijdspad, beoogde doelgroep ...

 

Joint venture

 • Provincie West-Vlaanderen
 • Onderwijs
  • pedagogische begeleidingsdienst GO!
  • pedagogische begeleidingsdienst Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 • Arbeidsmarkt
  • Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij POM West-Vlaanderen
  • RTC West-Vlaanderen

 

Wat kan het PSDL nog bieden?

 • ondersteunign bij het opstarten van Duaal Leren
 • hulp bij het zoeken van leerwerkplekken (via app Radar Duaal) indien het eigen netwerk onvoldoende resultaten geeft (sector)
 • doorverwijzing
 • matchingtool KAZI

Meer weten over duaal leren?

Neem contact op!

Wim Debyser

Coördinator Provinciaal Steunpunt Duaal leren West-Vlaanderen

wim@rtcwestvlaanderen.be

0485 98 78 10