XR-ACTIEPLAN

Aan de slag met XR

Ga jij binnenkort aan de slag met XR in je school?

De Vlaamse overheid lanceerde in het voorjaar 2022 het XR-actieplan, passend in de “Visienota Van kwetsbaar naar weerbaar”. XR staat voor extended reality en is een koepelterm voor AR, MR en VR. Wil je meer weten? Bekijk dan dit filmpje.

Waarom XR in de klas?


XR leidt tot betere leerresultaten van je leerlingen en kan het leerproces beter ondersteunen. Leerlingen kunnen dankzij XR op een veilige en gecontroleerde manier situaties inoefenen die anders moeilijk tot niet mogelijk zijn door financiële of veiligheidsredenen.


Een investering in XR biedt ook perspectieven. Het heeft bijvoorbeeld een potentieel voor praktijklessen. Met een VR-bril kunnen leerlingen onder meer virtueel kennismaken met de nieuwste assemblagetechnieken of levensechte brandoefeningen doen.


Uit een studie in Vlaanderen blijkt dat leraren en leerlingen graag aan de slag willen met XR. Thomas More en UGent peilden in 2020 naar de opvattingen van leraren en leerlingen in het secundair onderwijs over XR als leermiddel. De belangrijkste resultaten:

 • Van de 386 leerkrachten gelooft 67% dat XR een meerwaarde betekent voor hun lessen. 74% wil er zelf ook graag mee aan de slag.
 • Van de 2707 leerlingen gelooft 73% dat XR nuttig is in de les. 75% van de leerlingen wil graag met VR aan de slag gaan in de les.


Voor wie?


Voor het technisch en beroepsgericht secundair onderwijs(arbeidsmarktgerichte, doorstroom en dubbele finaliteit):

 • Het gewoon technisch secundair onderwijs
 • Het gewoon voltijds en deeltijds beroepssecundair onderwijs
 • Het buitengewoon secundair onderwijs (OV3 en opleidingen tso/bso in OV4)
 • De leertijd


Doelstellingen XR-actieplan


Het XR-actieplan zet in op de professionalisering en verdere uitbouw van XR om de leereffecten in het technisch en beroepsgericht secundair onderwijs te ondersteunen.

Het XR-actieplan bevat 4 hoofdlijnen:

 • Opleiding: in de XR Academy kunnen leraren vanaf het voorjaar 2023 opleidingen volgen over het gebruik van XR in hun lessen;
 • Ontlening: de Regionale Technologische Centra’s (RTC) stellen vanaf 1 september 2023 XR hardware ter beschikking die je kan ontlenen, na het volgen van een opleiding in de XR-Academy;
 • Uitwisseling: het Lerend Netwerk XR, onder leiding van Thomas More hogeschool, bestaat uit 5 Vlaamse hogescholen die samen de uitwisseling van inzichten en aanpakken stimuleren;
 • Onderzoek: een onderzoeksteam, onder leiding van UGent en in samenwerking met de hogescholen uit het Lerend Netwerk XR, zal de aard en de effectiviteit van de XR-lessen, maar ook de effectiviteit van het XR-actieplan analyseren.


De acties beogen:

 • Laagdrempelig aanbieden van XR-materiaal (hardware en software).
 • Verhogen van de professionalisering van onderwijspersoneel door XR-gebruik en XR-toepassingen.

Het Kenniscentrum Digisprong coördineert het XR-actieplan. Zij brengen de verschillende actoren samen en bewaken en monitoren de vooruitgang van alle acties.

>> XR ACADEMY


Via de XR Academy leren de scholen de hardware en software/toepassingen correct hanteren en bedienen. Deze opleiding is verplicht om XR-materiaal te kunnen ontlenen. De praktische informatie rond de Academy wordt gedeeld op de provinciale Kick-Offs in het voorjaar van 2023.


Trekkers van de XR Academy:

 • VIVES Hogeschool (expertisecentrum onderwijsinnovatie – VIVES Innovative Learning Academy en techniekacademie)
 • Brightlab - RVO Society

     ism

 • Thomas More Hogeschool (WiWeTeR – nascholing LEON/DONCHE)
 • UCLL - TWA Limburg


>> XR UITLEENDIENST


De 5 Regionale Technologische Centra(RTC’s) zijn de beste partner om de uitleendienst XR verder uit te werken en te bemannen. De RTC’s zijn netoverschrijdende, provinciale samenwerkingsverbanden tussen het onderwijs en het ondernemingsleven. Ze ondernemen acties op vlak van infrastructuur (bv. het delen van een machinepark), zetten in op werkplekleren en organiseren nascholing voor leerkrachten.


Vanaf september 2023 kan er bij de RTC’s in iedere provincie XR-materialen ontleend worden. Het aanbod omvat:

 • VR, AR & MR brillen
 • tablets
 • 360 graden camera

Met deze toestellen kan een school zelf content ontwikkelen of gebruik maken van de beschikbare gestelde XR-software voor onderwijs. Om gebruik te maken van het materiaal heb je eerst een opleiding gevolgd via de XR Academy. De praktische informatie rond de XR-uitleendienst wordt gedeeld op de provinciale Kick-Offs in het voorjaar van 2023.


>> LEREND NETWERK XR


Scholen die zich didactisch willen professionaliseren rond XR kunnen deelnemen aan het Lerend netwerk. Hier leer je als school XR op een effectieve manier in te zetten in de klaspraktijk. Het Lerend Netwerk XR, onder leiding van Thomas More, in samenwerking met HoWest, HoGent, PXL, UCLL, zal de uitwisseling van inzichten en aanpakken stimuleren.

Praktisch


Thema

 • XR

Contactpersoon


RTC West-Vlaanderen - Mathieu Bayart
Gsm 0476 96 39 83

mathieu@rtcwestvlaanderen.be