Algemene werking van een RTC 

Via het verbinden van school en werkplek, wordt er ingezet op een vlotte aansluiting met de hedendaagse arbeidsmarkt.

 

 

Regionale technologische centra (RTC’s) zorgen ervoor dat leerlingen en leraren arbeidsmarktgerichte technische en technologische competenties verwerven.

RTC’s ondersteunen scholen en leraren op verschillende manieren: 

  • Technologische infrastructuur delen
  • Technologische apparatuur delen
  • (Technische) scholing van leraren afgestemd op RTC-projecten voor leerlingen
  • Verbinding tussen school en bedrijfswereld faciliteren
Specifiek ondersteunen RTC's de laatste jaren van het secundair onderwijs bij de realisatie van de beroepskwalificaties van voornamelijk niveau 3 en 4.
Voor leerlingen uit opleidingen in de laatste jaren van het buitengewoon secundair onderwijs OV3, kunnen RTC’s ook projecten uitwerken voor het  verwerven van een beroepskwalificatie van niveau 2.  
 
Daarnaast hebben de RTC’s een functie als lokale platforms.
Partners uit het onderwijs en de arbeidsmarkt definiëren er wat lokaal nodig is, en werken samen oplossingen uit.
 

RTC's werken netoverschrijdend én per provincie.

Meer weten? Lees onze Missie en Visie

 

    

 

 

RTC West-Vlaanderen | info@rtcwestvlaanderen.be | OND.: BE0891.813.446